Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) sdružení Mineral Metal, RNDr. Jaroslav Kubík, se sídlem Náchodská 864/20, 19300 Praha – Horní Počernice, identifikační číslo: 16913248, živnostenský list byl vydán Obvodním úřadem v Praze 8 dne 13. 11. 1992 pod č.j. F-10289/92 a F-10290/92 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“).

Prodávající se prostřednictvím elektronického obchodu na stránce www.mineral-metal.cz a prostřednictvím kamenné prodejny v Praze – Horních Počernicích zabývá velkoobchodním prodejem zboží pouze podnikatelským subjektům (firmám, živnostníkům).

Kupující nakupuje zboží za účelem dalšího zpracování nebo prodeje.


PRODÁVANÉ ZBOŽÍ

Prodávající nabízí k prodeji minerály, suroviny, polotovary, výrobky a šperky z přírodních drahých kamenů a jiných přírodních materiálů, dekorativní předměty a doplňky.

Prodávající nabízí běžně dostupnou kvalitu přírodních drahých kamenů.

Nabízené zboží i přes možnou podobnost neslouží jako hračka dětem, nemělo by být ponecháno dětem bez dozoru dospělé osoby nebo používáno jiným nevhodným způsobem.

Kupující bere na vědomí, že vzhledem k vlastnostem přírodních materiálů a ruční výrobě jsou všechny uváděné rozměry u zboží pouze orientační.

Zboží, které je součástí prodejních balení není možné prodávat jednotlivě nebo obsah balení upravovat a zaměňovat.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit cenu nebo popis zboží bez předchozího upozornění.


OBJEDNÁVKY

Kupující může objednat zboží následujícími způsoby:

  • Emailem info@mineral-metal.cz
  • Telefonem +420 281 921 139
  • Faxem +420 281 922 517

Minimální objednávka je 1000,- Kč bez DPH.

Všechny uváděné ceny jsou velkoobchodní ceny bez DPH. K uvedeným cenám se připočítává DPH.

Ceny jsou uvedeny v měně CZK nebo v měně EUR dle státu kupujícího. Výchozí měna pro jakékoli nutné přepočty je vždy CZK. Cena v EUR je platná vždy jen v den objednání.

Při dopravě do zemí EU mimo Českou republiku se firmám s platným DIČ DPH nepřipočítává. V případě chybného nebo neplatného DIČ je nutné DPH k částce objednávky připočíst.

Odesláním objednávky kupujícím nevzniká právo na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Prodávající informuje kupujícího o možném způsobu vyřízení objednávky a způsobu dopravy.

Uvedené ceny zboží se vztahují pouze ke konkrétní objednávce.

Celková cena objednávky je stanovena dle dostupného množství objednávaného zboží a vypočtených nákladů na dopravu.


PLATBA

Prodávající nabízí tyto způsoby platby:

  • Dobírkou při převzetí zboží
  • Bankovním převodem
  • Platební kartou online
  • Fakturou se splatností (pouze pro stálé obchodní partnery)

Kupující hradí objednávku až po potvrzení celkové ceny prodávajícím.

Objednávky k platbě bankovním převodem kupující hradí do 7 dnů od potvrzení objednávky (vystavení proforma faktury). V případě nezaplacení se objednávka ruší.


BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB (platby v CZK):
Číslo účtu: 280238055/0300
IBAN: CZ4203000000000280238055
BIC / SWIFT: CEKOCZPP

Volksbank Löbau-Zittau eG (platby v EUR):
Jaroslav Kubik
IBAN: DE36855901004559513704
BIC / SWIFT: GENODEF1NGS

Číslo účtu: 4559513704
BLZ: 85590100


DOPRAVA

Prodávající nabízí tyto způsoby dopravy:

  • Česká pošta
  • PPL (v zahraničí doručuje DHL Express)
  • Osobní odběr na pobočce Zásilkovna.cz (zásilka max. 5 kg)

Náklady na dopravu hradí kupující.

Cena za dopravu je stanovena dle hmotnosti objednávky a dle zvoleného způsobu dopravy.

Dodatečné náklady související se změnou způsobu dopravy nebo s opakovaným doručením hradí kupující.

Prodávající si vyhrazuje možnost změnit způsob dopravy dle povahy dopravovaného zboží, o této změně informuje kupujícího (např. překročení limitu hmotnosti nebo ceny pro zvoleného přepravce).

Prodávající odesílá zboží až po zaplacení objednávky kupujícím nebo na dobírku. Nákup na fakturu je možný pouze stálým obchodním partnerům.

Prodávané zboží je až do plného zaplacení objednávky majetkem prodávajícího.

V případě poškození dodávky během přepravy je kupující povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol, případně dodávku nepřevzít jako celek, a vždy obratem informovat prodávajícího.


REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen překontrolovat si obdržené zboží obratem po převzetí zboží od dopravce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě oprávněné reklamace dodaného zboží se věc řeší vrácením peněz nebo výměnou.

Zboží, které bylo dodáno bez vad nebo s vadou za přiměřeně sníženou cenu, nemůže být předmětem reklamace.

Prodávající neodpovídá za poškození vzniklá:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají běžnému prostředí svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy,
c) nevhodným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
d) nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
e) úpravami provedenými kupujícím (nátěry, ohýbáním, broušením, vrtáním, leštěním atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
f) poškozením zboží přírodními živly nebo vyšší mocí


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky kupující souhlasí s Obchodními podmínkami prodávajícího.

K předávání osobních údajů kupujících třetím stranám nedochází s výjimkou předání kontaktních informací dopravcům za účelem doručení zboží.

Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákony České republiky.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Toto znění Obchodních podmínek je platné od 1. 6. 2014.

Mineral Metal
Náchodská 864/20
19300 Praha – Horní Počernice
Česká republika

Telefon: +420 281 921 139
Fax: +420 281 922 517
E-mail: info@mineral-metal.cz
Web: www.mineral-metal.cz

Prodejní doba:
Pondělí 9:00–16:00
Úterý 11:00–18:00
Středa 11:00–18:00
Čtvrtek 9:00–16:00
Pátek 9:00–16:00

Najdete nás:
Mapy.cz: Náchodská 864/20
GPS: 50°6'44.1"N 14°35'41.0"E

Parkování možné u nás ve dvoře.

Autobusem z Černého mostu, zastávka Chvaly.

FB IG